Aktiviteter på Lunner Helse og Omsorgssenter

I løpet av året er det mange aktiviteter og tilstelninger LOS.

Aldersgruppe: For alle

Aktivitetene foregår både på dag og ettermiddag, med underholdning og kaffekos, sommerfester, julefester, pub-kvelder, kom deg ut dager, turer, hadletralle, bøker og blader og mye mer. Her er det frivillige fra lag/foreninger, venneforeningen til LOS og enkeltstående frivillige som bidrar. 

Til aktivitetene trenger vi flere hjelpende hender, og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, dersom du tenker at dette kan være noe for deg, eller om du har ideer til hvordan vi sammen kan gjøre tilværelsen på LOS endra bedre for de som bor.

I 2020 skal omsorgssenteret flytte til nybygget på Harestua. Frivilligsentralen jobber nå, sammen med de ansatte på omsorgsenteret for å planlegge aktiviteter på Harestua. Vi vil veldig gjerne ha med deg, for å finne ut hvordan vi kan gjøre det nye omsorgsenteret til et trivelig sted å være.

2020 © Lunner frivilligsentral