Besøksvenn

Alle trenger venner og nettverk

Aldersgruppe: For alle

Besøksvenner besøker enkeltpersoner eller flere personer. Noen er hjemme og har problemer med å komme seg ut andre bor på institusjon. 

Hva gjør en besøksvenn?

Besøksvennen kommer innom og slår av en prat med jevne mellomrom. Hvor lenge man er tilstede fra gang til gang, kan nok variere. Det samme gjelder hvor hyppig man drar på besøk. Det har vist seg at det mest effektive en besøksvenn kan gjøre, er å ta med den man besøker, i andre sosiale sammenhenger, slik at man får et større nettverk enn bare den ene besøksvennen. Hvorfor ikke ta en tur sammen på Cafe Bergo, det utvidede aktivitetstilbudet på Roa omsorgsbolig, strikkekafe, Petanque, Eldresentret eller at av de andre arrangementene vi har på Frivilligsentralen eller i kommunen forøvrig?

Trenger du eller noen du kjenner en besøksvenn? Ta kontakt med oss i Frivilligsentralen.

Hvordan blir man besøksvenn?

Ta kontakt med Frivilligsentralen, så finner vi en eller flere du kan besøke. For å bli besøksvenn, må du fylle ut en taushetserklæring her hos oss.

2020 © Lunner frivilligsentral