Bowls Harestua

Bowles er et spille som engasjerer. Det merker man fort, når man er med å spiller.

Aldersgruppe: For alle

Inntil videre spiller bowlsgruppa utendørs. Gruppa spiller på onsdager og fredager fra klokken 11.00 - 13.00. De spiller utendørs på gresset. Spillet vil foregå i området rundt Gamleskolen. 

 Smittevernregler
 - Det skal bare spilles i grupper av 5. Hvis mer enn 5 personer deltar. Husk å ha god avstand mellom gruppene.
 - Spillerne i en gruppe skal holde minimum 1 meter avstand
 - Spillerne vasker hender før og etter at de deltar
 - Spillerne bruker de samme kulene hele tiden (hansker kan benyttes)
 - Kulene vaskes før og etter bruk
 - Ta gjerne med egen stol. Hvis du bruker krakkene, sitt på samme sted hele tiden.
 - Alle tar med egen mat og drikke. Det blir ikke felles kaffe.
 - Ikke ta på andres eiendeler
 - Er du syk eller har symptomer, kan du ikke delta 

 Selv om risikoen for smitte nå er lav, er konsekvensen av sykdom fremdeles like høy.


Om innendørs Bowls - spilles først når Koronasituasjonen tillater det

Bowles gruppa møtes to ganger i uka for å spille. Diskusjonene er mange og strategiene likeså. Hvordan skal man kaste kula for å komme nærmest målkula? Det er et spørsmål med mange svar...

Man spiller med 2-4 kuler per spiller, per omgang. Kulene er litt i ubalanse slik at de skrus inn mot målkula, i andre enden av banen. På midten av  banen ligger et lite trestykke som man må passere for å komme bort til målkula.

Vi spiller med 2 lag. Hvem som er på hvilket lag, avgjøres med loddtrekning. 

Bowles kan spilles enten man står og kaster kula eller om man sitter på en stol og kaster. 

Bli med på bowles! Kan du ikke spillet fra før, får du opplæring første gangen du blir med. 

2020 © Lunner frivilligsentral