Matkjøring

Utkjøring av mat til hjemmeboende

Aldersgruppe: For alle

Vår matkjører kjører ut middagsmat til hjemmeboende to ganger per uke. Maten kjøres ut til brukerne fordelt i soner. Maten hentes på kjøkkene på Lunner Omsorgssenter.

  • Sone1: Harestua - Grua
  • Sone 2: Kalvsjø - Lunner - Grindvoll
  • Sone 3: Lunner - Oppdalen - Roa

Kan du tenke deg å kjøre mat? Ta kontakt med oss på Frivilligsentralen. Opplæring i ruter etc. vil bli gitt. 
2019 © Lunner frivilligsentral