Matkjøring

Utkjøring av mat til hjemmeboende

Aldersgruppe: For alle

Vår matkjører kjører ut middagsmat til hjemmeboende to ganger per uke. Maten kjøres ut til brukerne fordelt i soner. Maten hentes på kjøkkene på Lunner Omsorgssenter.

Om matkjøringen:

 • Lunner kommune er delt i flere ruter.
  • Sone1: Harestua - Grua
  • Sone 2: Kalvsjø - Lunner - Grindvoll
  • Sone 3: Lunner - Oppdalen - Roa
 • Vi har noen sjåfører som er faste og noen som er vikarer
 • De faste sjåførene har samme rute hver gang
 • Noen vikarer er vikarer på enkeltruter, andre på alle rutene
 • Mat kjøres ut på tirsdager og fredager
 • Maten hentes på kjøkkenet på Lunner omsorgssenter ved 13-tiden de aktuelle dagene
 • Maten transporteres ut i en kasse, slik at den transporteres stabilt og sikkert
 • Hele kjøreoppdraget tar ca 1-2 timer per gang
 • Sjåførene kjører hver 3. uke, i en fast turnus
 • Det betales kjøregodtgjørelse
 • Maten leveres på trappen / ved døren til mottagerne, for å redusere smitterisikoen

Hvis du har spørsmål om matkjøring, ta kontakt med oss på frivilligsentralen. Ring oss på 464 42 520 eller send oss en mail på post@lunner.frivilligsental.no

Har du lyst til å bli matkjører, kan du melde deg her på vår hjemmeside. Du kan også komme innom oss i kjelleren på rådhuset på Roa. 

2020 © Lunner frivilligsentral