Norsktrening Harestua

Her kan du praktisere norsk.

Har du lyst til å snakke norsk med folk som er gode i norsk?

Har du lyst til å snakke norsk med noen som forsøker å lære seg norsk?

Sammen lager vi en trivelig ramme rundt norsktreningen.

Du trenger ikke være lærer for å delta her. Det holder at du liker å snakke med folk.

Informasjon om sted og tid finner du i Frivilligsentralens brosjyre og på Facebook.

2019 © Lunner frivilligsentral