Småjobbsentralen

Hjelp til uføre og eldre som har behov for enkel hjelp i hus og hage.

Nye regler for Småjobbsentralen i forbindelse med Korona og smittefare:

 • Småjobberne kan ikke ta på seg oppdrag som gir smittefare
 • Småjobberne kan ikke ta på seg oppdrag som utføres innendørs
 • Småjobberne må være forsiktige med å benytte redskaper og verktøy, som også benyttes av andre personer
 • Er du som småjobber i tvil om du bør gjøre et oppdrag, så dropper du oppdraget!
 • Småjobberne kan ikke motta kontant  betaling - Bruk VIPPS eller overføring i nettbanken


Lunner småjobbsentral tar på seg mindre jobber som plenklipp, lettere vask, hagearbeid, bilvask, handling og mye mer, for en timepris på kr. 125,- pluss eventuell kjøregodtgjørelse. 

Småjobbsentralen utfører arbeid for eldre og uføre, som ikke er i stand til å gjøre oppgavene selv. 

Tyngre arbeid som vasking og snømåking: 150,- per time

Småjobbsentralen utfører ikke: 

 • Farlig arbeid 
 • Arbeid i stige eller gardintrapp eller tilsvarende arbeid i høyden
 • Kjøp av alkohol
 • Arbeid som medfører smittefare
 • Arbeidsom normalt blir gjort av næringslivet
 • Flytteoppdrag

Småjobbsentralen kan ikke garantere at alle får den hjelpen de ønsker seg, men vi garanterer at vi skal gjøre vårt for å finne en som kan hjelpe til.

Ønsker du hjelp eller ønsker du å hjelpe eldre og uføre? Ta kontakt på post@lunner.frivilligsentral.no eller ring oss på tlf: 46442520,  40907863 eller 40914933

Lunner småjobbsentral blir administrert av Lunner Frivilligsentral. Styret i småjobbsentralen, er Lunner Eldreråd.


Regler for Småjobbsentralen

 • Den som hjelper (hjelper) fyller ut oppdragsskjema for hvert oppdrag. Oppdragsskjemaene sendes til Frivilligsentralen med jevne mellomrom og senest ved årsskiftet hvert år.
 • Den som får hjelp(oppdragsgiver) signerer oppdragsskjema etter at oppdraget er utført
 • Oppdragsgiver  betaler selv sin hjelper
 • Oppdragsgiver betaler for hver påbegynte time, opprunnet til nærmeste halvtime. Minstesum 125,-
 • Oppdragsgiver betaler hjelper kjøregodtgjørelse. 3,50 per km.
 • Hjelper kan motta inntil 8000,- av hver oppdragsgiver per skatteår. Inntekten må oppgis til skattemyndighetene. 
 • Skatterapportering er hjelpers ansvar.
 • Oppdragsgiver skal i utgangspunktet ha det utstyret som trengs for å få oppdraget utført. Hjelper kan selvfølgelig benytte eget utstyr, hvis det er ønskelig.
 • Hjelper skal si nei til oppdraget, hvis risikoen er for høy for hjelper, oppdragsgiver eller materiell eiendom.
 • Oppdragsgiver har ansvaret for sikkerheten til hjelper.
 • Hjelper har taushetsplikt i forhold til opplysninger og forhold denne blir kjent med under arbeidet. 
2020 © Lunner frivilligsentral