Frivillighet - veien til lykken?

Alle har vi behov for et nettverk

Er to mennesker et nettverk? Joda, det er det men, det er jo litt lite da. Vi har alle behov for å bli sett, være til nytte, få innspill fra andre og få nye perspektiver på verden rundt oss. Tenk så kjedelig det blir hvis vi gjøre det samme hver dag, ser de samme folkene hver dag, se de samme veggene hver dag - aldri noe annet.

Vi har alle behov for en flokk. En flokk vi kan diskutere med, se på, drikke kaffe med, utføre aktiviteter sammen med, le med og bety noe for. Ikke minst trenger vi å utfordre oss selv litt, hver dag. 

Så lenge man jobber, er det tre ting som er viktig. Det er at man skal lære noe nytt hver dag, arbeidsoppgavene er nyttige og at man skal ha det gøy på jobb. Når man slutter i jobben, er det mange som savner å lære noe nytt, savner å være til nytte og ikke mist ha det gøy, slik man hadde det på jobb. 

Bli med i frivillig arbeid og få en større flokk, samtidig som du gir andre en større flokk!   

Lunner frivilligsentral arrangerer mange aktivitet, kurs og møter mellom mennesker sammen med kommunens lag og foreninger. (Se mer informasjon på vår hjemmeside lunner.frivilligsentral.no) Man kan være frivillig, deltager aller bruker av aktivitetene. Her kommer en liten liste, som eksempel på det du kan bli med på:

 • Småjobbsentralen - vi hjelper pensjonister og uføre
 • Besøksvenn og følgevenn
 • Matombringing
 • Aktiviteter og handletraller på Lunner omsorgssenter
 • Cafe Bergo en kulturkafe
 • Strikkekaféen
 • Sykroken og sykaféen
 • Bowles
 • Petanque
 • Balansetrening
 • Mandagstreningen og torsdagstreningen
 • Kaffekoppen
 • Friminuttet
 • Norsktrening
 • Gubbefrokost
 • Gåturer - både raskt og litt roligere
 • Dagravn
 • Innsamlingsaksjoner
 • Kurs av mange typer

Er du allerede med på noen av aktivitetene, ta med en venn eller nabo neste gang. 

Frivilligsentralen - Møte mellom mennesker


2020 © Lunner frivilligsentral