Frivilligsentralens innendørsaktiviteter tar pause

Lunner Frivilligsentral tar pause i innendørsaktivitetene frem til og med 15. november 2020 på grunn av smittesituasjonen i kommunen.

Men, ikke alt blir stengt. Vi forsetter med alle utendørsaktiviteter og flytter balansetreningene ut.

  • Balansetrening på Roa: Oppmøte på fotballbanen på Frøystad
  • Balansetrening på Grua: Oppmøte på parkeringen ved Grua kirke, som vanlig
  • Balansetrening Harestua: Oppmøte påtreningsområdet ved sydinngangen på LHOS

Frivilligsentralen ønsker seg flere turgrupper. Har du lyst til å være med å starte en ny turgruppe? Ta kontakt med oss, da vel. 

2020 © Lunner frivilligsentral