Gi elevene en bedre hverdag

Eldrerådet i Oppland starter dagravntjeneste på Hadeland videregående skole, i samarbeid med skolen og Frivilligsentralene på Hadeland. For å komme i gang, trenger vi noen frivillige som har lyst til å være tilstede i skolen sammen med ungdommene, på dagtid.

Hva er en dagravn? 

En dagravn er en voksen person som er tilstede i ungdomsmiljøet på dagtid. Dagravnen er tilgjengelig for skoleelevene i friminuttene og fritimene. Dagravnene slår av en prat, stiller spørsmål om hvordan det går og er der for de som trenger noen å snakke  med, om stort og smått. Kanskje kan de etter hvert også bistå elevene med leksene. Noen ganger trenger man bare noen å snakke med. Dette er ikke isteden for skolens ansatte og miljøarbeiderne, men i tillegg til de profesjonelle, som er der for elevene i hverdagen.   

Hvordan fungerer det egentlig

Dagravnene får tildelt hver sin vest med Dagravn logo på ryggen. Dagravnene fordeler vaktene, seg i mellom. Hvor ofte man skal være tilstede, blir dagravnene enige om, seg i mellom.  Det er ikke slik at man må være på skolen hele dagen, men kanskje i storefri og noen timer etter dette. Hvilket tidspunkt som er best egnet, finner vi ut av etter hvert som vi får økt kompetanse om tjenesten og blir mer kjent med skolen og elevens behov. 

Er det noen andre som har forsøkt å benytte dagravner? 

Hadeland er første område i Oppland med dagravner. Andre områder av landet har benyttet dette en tid og har høstet mange gode erfaringer. 

  • Skolemiljøet har blitt bedre
  • Det er skapt gode møter mellom generasjonene
  • Elevene har fått gode samtalepartnere
  • Dagravnene har fått en meningsfull hverdag, med mange gode møter med unge
  • Også er det selvfølgelig gøy å være dagravn

Har du lyst til å bli Dagravn? Ta kontakt med oss på Frivilligsentralen. Send oss en mail (post@lunner.frivilligsentral.no), send oss en SMS (46 44 25 20), ring oss eller stikk innom oss på Rådhuset på Roa. 

Hva kreves av Dagravnen?

  • Må like å snakke med folk
  • Må kunne være tilstede på skolen noen timer en dag eller to i uken
  • Må signere taushetserklæring og levere politiattest 


2020 © Lunner frivilligsentral