Program for uke 12 - 2023

Denne uken kommer eldrerådet til Cafe Bergo og Cafe Aktivitetshuset.

Mandag 20. mars

 • Klokken 09.00: Gubbefrokost i kjelleren på Filadelfia på Grua
 • Klokken 09.00: Gubbetrening i treningsrommet på Frøystad
 • Klokken 10.15: Oppmøte for turvennene på LHOS
 • Klokken 11.00: Saniteten åpner Mandagskafeen på LHOS
 • Klokken 11.00: Strikkekafe på Harestua aktivitetshus
 • Klokken 14.00: Balansetrening på Grua
 • Klokken 18.00: Gubbetrening i treningsrommet på Frøystad

Tirsdag 21. mars

 • Klokken 11.00: Bowls i Harestua aktivitetshus
 • Klokken 11.00: Cafe Bergo - tema: Eldrerådet ved Olaf og Erik

Onsdag 22. mars

 • Klokken 10.00: Back in the ring yoga i gymsalen på Frøystad for personer med psykiske utfordringer eller rus
 • Klokken 11.00: Nærturgruppe Lunner møter sør for Kiwi på Lunner
 • Klokken 11.00: Turgruppen onsdagsdamene møter på parkeringen mellom rådhuset og legesenteret på Roa. Turmål: Vaaja på isen
 • Klokken 11.00: Cafe Aktivitetshuset - teama: Eldrerådet ved Olaf og Erik
 • Klokken 14.00: Balansetrening på Harestua aktivitetshus
 • Klokken 18.00: Angstringen Hadeland møter på frivilligsentralen på rådhuset
 • Klokken 18.00: Strikkekafe på frivilligsentralen på rådhuset

Torsdag 23. mars

 • Klokken 09.00: Gubbetrening i treningsrommet på Frøystad
 • Klokken 10.00: Balansetrening i gymsalen på Frøystad
 • Klokken 11.00: Bowls i Vinterhagen på Lunner helse -og omsorgssenter
 • Klokken 12.00: Norsktrening på frivilligsentralen på rådhuset
 • Klokken 18.00: Gubbetrening i treningsrommet på Frøystad

Fredag 24. mars

 • Klokken 09.00: Gubbefrokost på Bergosenteret på Roa
 • Mona er på kurs på Idrettshøyskolen
2023 © Lunner frivilligsentral nord