Om oss

Frivilligsentralen er en mangfoldig møteplass, bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommunen. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Lunner Kommune har to frivilligsentraler: Avdeling Roa ble åpnet i 2010 og er lokalisert i 1 etg. på Lunner rådhus. Avdeling Harestua ble åpnet våren 2018 og er lokalisert på Harestua Gamleskole. Vi benytter oss også av andre lokaler i bygda som Bergosenteret, Nærværelset på Frøystad, lokaler i Roa omsorgsboliger, Harestua Kapell/Aktiviteteshus, Harestua Samfunnshus, kjelleren på Filadelfia på Grua mm. 

Sentralene er kommunalt eid. Finansieringen av sentralene er delt mellom kommunen og statlige tilskudd. Sentralen har 2,5 stilling og et styre bestående av representanter fra kommuneadministrasjonen, formannskapet og ikke minst frivilligheten.

Frivilligsentralen lager en brosjyre som presenterer aktivitetstilbudet per halvår.  Brosjyren oppdateres etter hvert som nye aktiviteter kommer til eller eksisterende aktiviteter endres. Kom innom oss å få med deg en brosjyre til deg og naboene. Frivilligsentralen har også arrangementer og aktiviteter som ikke står i brosjyren. Disse blir publisert på andre måter. Det kan være foredrag, tilstelninger av forskjellige slag, i regi av oss eller samarbeidsprosjekter med andre aktører, både frivillige, kommunale og statlige. 

Der det er naturlig og så langt det er mulig deler vi gjerne våre erfaringer og kunnskap om frivillighet i bygda. Vi har en ganske god oversikt over lag og foreninger som er å finne i Lunner og Hadeland forøvrig. Har du ideer til nye aktiviteter som bør startes opp i kommunen, ta kontakt med oss. 

Som frivillig kan du bli en del av et hyggelig fellesskap som jobber mot samme mål: Gjøre en god gjerning som vil komme andre mennesker til gode og styrke din egen livskvalitet og kunnskap.

Har du lyst til å bli frivillig i sentralen eller i et lag eller en forening, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre på veien.

Toril (leder) 46 442 520, Anne-Kristin 40 907 863, Mona 40 914 933. Mail post@lunner.frivilligsentral.no 

2020 © Lunner frivilligsentral